Danas me u poštanskom sandučiću dočekala brošura “sve što ste hjeli znati o EU”, naravno da me nije iznenadila masa subliminalnih  poruka na svakoj stranici. Ovo posljepodne sa provela u photoshopu ističući one “uočljive”. Mislim da svi znamo za ovaj oblik manipulacije, ali stavit ću citat s bloga K.Mišaka o sub. porukama da naglasim utjecaj : “To su poruke koje percipiramo ispod praga svjesnosti....

Opširnije