DENZITETI – Kozmička podjela svih razina svijesti, od kamena do Boga

Denziteti se kao pojam prvi put spominju u takozvanom «Ra Materijalu», (Elkins, Rueckert) prije nešto više od 20 godina, mada su već odavno, na ovaj ili onaj način, izražavani kroz neka ezoterična učenja (drvo kabale, oktava, ‘kosmosi’ u učenju «Četvrti Put» itd.) Denzitet označava jednu kvalitativno zasebnu razinu postojanja. Svaki denzitet ima svoju vlastitu strukturu životnih formi i percepcije, kao i tipične lekcije za svijest koja u njemu obitava. Denziteti se grubo mogu definirati ovako:

1. denzitet – neživa materija. Ukoliko ovdje razgovaramo o učenju, lekcije za materiju bi mogle biti u smislu učenja kako da se kombiniraju primitivni biološki organizmi.

2. denzitet – biljno i životinjsko carstvo – Lekcije su u vezi sa biološkim životom, opstankom, adaptacijom, kompeticijom, grupnim organiziranjem, kao što se to primjećuje kod životinja i drugih bioloških formi. Struktura duše ovdje generalno podrazumijeva duhovni bazen određene vrste, međutim, kad ta vrsta postane naprednija, njeni individualni pripadnici mogu se izdvajati uz pomoć raznovrsnijeg individualnog učenja.

3. denzitet – ljudi – Ovdje se lekcije iz drugog denziteta nastavljaju u jednoj kompleksnijoj formi, kao bitka za dominaciju u društvu, opstanak itd. Individualno stečena ličnost i individualno učenje ovdje igraju mnogo veću ulogu nego u 2. denzitetu. Ljudi se ovdje dijele na pre-adamične, koji dijele jednu grupnu dušu određene vrste i adamične, koji imaju individualnu dušu. Posebna lekcija trećeg denziteta je donošenje odluke u smislu orijentacije, prema služenju drugima u svojoj najvećoj manifestaciji. Donošenje takve svjesne odluke traži posjedovanje individualne duše kao vjerojatno i veliki broj proživljenih života u 3. denzitetu, kako bi duša stekla takav polaritet.

4. denzitet – on se opisuje kao djelomično fizičko stanje gdje oni koji su “diplomirali” u trećem denzitetu mogu popraviti ili dovesti do perfekcije polaritet kojeg su izabrali. OPS i OPD su zasebni u 4D i ne dolaze automatski u kontakt, osim u kontekstu njihove interakcije sa 3. denzitetom. (Pojmovi OPS i OPD znače bića – Okrenuta prema sebi, odnosno Okrenute prema drugima op.a) Većina takozvanih NLO fenomena podrazumijeva 4D OPS bića. Čisti OPS ne može se pojaviti iznad 4D, vjerojatno zato što je to posljednja materijalna oblast, iako samo djelomično. Bića 4. denziteta uživaju mnogo svjesniju kontrolu nad fizičkim i generalno obrazuju grupe koje telepatski dijele jednu zajedničku riznicu iskustava, dok istovremeno zadržavaju određen stupanj individualnosti.

5. denzitet – Duše iz nižih denziteta nalaze se između svojih inkarnacija u 5D. To je takozvana «zona kontemplacije» gdje se duše mogu osvrnuti na svoje prošle/buduće živote iz jednog čistog eteričnog stanja postojanja. Međutim, da bi se napredak ostvario, duše se moraju inkarnirati u onom denzitetu koji najviše odgovara njihovom razvojnom stupnju.

6. denzitet – On odgovara razini ‘Imena Božjih’ ili ‘ujedinjenih misaonih formi’. Tu se nalaze entiteti OPD tipa kojima nije više potrebno reinkarniranje kako bi ostvarili tu razinu. To također odgovara anđelima ili dijanetičkim bićima prema drugim terminologijama.

7. denzitet – To je razina gdje je sve jedno i jedno je sve, u praktičnom i istinskom smislu. Tu ne postoji više nikakva razlika između misli i realnosti. To odgovara pojmu jednog sveobuhvatnog božjeg bića ili univerzuma ili Apsolutnog Sunca (iz učenja 4. Put). Taj koncept je veoma kompleksan i riječi 3. denziteta su nedostatne kako bi se opisali mnogi aspekti tog područja. U «Ra Materijalu» nalazimo jedan prilično sistematičan pregled te tematike, a «Kasiopejski materijal» na istom tom temelju pruža određenu nadogradnju. Osnovnu poruku iz ovih učenja predstavlja to da je prijelaz iz 3. u 4. denzitet u nekim slučajevima moguć, ali to zahtijeva ovladavanje lekcijama iz 3. denziteta, specifično preživljavanjem, karmom i formiranjem jednog istinski individualnog bića koje je u stanju konstanto raditi na polaritetu kojeg je odabrao. Ovladavanje samim sobom, u smislu kako se to prezentira u 4. Putu, predstavlja jedan od domaćih zadataka u vezi s tim. Različiti “kozmosi” koji su predstavljeni u kozmologiji učenja 4. Put, odgovaraju denzitetima. Direktna usporedba je nemoguća jer se većina tog materijala nalazi izvan domena ljudskih doživljaja.

Prvi Denzitet – I voda može učiti

U skali denziteta, prvi denzitet odgovara neživoj materiji i energiji. S obzirom da ljestvica denziteta ima vezu s načinom kako svjesnost ulazi u interakciju sa svojom prirodnom okolinom, možemo reći da je 1. denzitet sirova materija na koju djeluje svijest kako bi iz nje nešto stvorila. Prema nekim ezoteričnim učenjima, apsolutno sve, pa tako i neživa materija, uči na svoj vlastiti način, i ne postoji ništa što se na neki način može potpuno razdvojiti od svijesti. U tom smislu, za prvi denzitet se može reći da je to uspavana svijest koja još nije strukturirana u neki organizam ili vrstu živih stvorenja. Kako denzitet ide prema gore, tako i entiteti iz tog denziteta postaju raznovrsniji, sadržavajući u sebi više ‘životnosti,’ informacija i inteligencije, ponaosob.

Neživoj materiji mi ne možemo pripisati neku svijest koja je slična ljudskoj ili životinjskoj. Sheldrake-ova tvrdnja da postoji jedna morfička rezonancija između kristala mogla bi predstavljati nešto kao jednu vrstu interakcije ili učenja na razini prvog denziteta. Ukoliko se jedna određena otopina jednom uspjela kristalizirati, ona će se istovjetno kristalizirati u eksperimentima koji se sprovode na različitim lokacijama. Indikacije da i voda ima pamćenje (potražiti tekst: Da li je voda svjesno biće?) mogu predstavljati još jedan primjer učenja u prvom denzitetu. Utiskivanje uzorka u jednu otopinu uz pomoć naizmjeničnih razrjeđivanja, kao što se to radi kod pripravljanja homeopatskih preparata, može poslužiti kao još jedan primjer za to.

Krajnji rezultat učenja u 1. denzitetu bio bi za materiju učenje formiranja samoreplicirajućih organizama, stvarajući tako život. Prema Kasiopejskoj ili Ra kozmologiji, taj proces se ne smatra potpuno nezavisnim od pre-egzistirajuće svijesti, te bi se u tom smislu moglo reći da svijest iz budućnosti stvara svoje materijalne početke u prošlosti. To se može odvijati kroz razne procese, primjerice, manipulacijom kvantnih efekata na molekularnoj razini, kako bi se promoviralo formiranje građevinskih elemenata i inicijalni genom za primitivne organizme. Prema «skali vodika» George Ivanovich Gurdjieffa, to bi odgovaralo kategoriji H3072, koja obuhvaća metale i minerale, odnosno materije koje nemaju biološko porijeklo.

Drugi denzitet – Ljudi love životinje, a čude se kad postanu lovina višeg denziteta

Prema ovoj skali denziteta, drugi denzitet odgovara svemu što raste biološki, sve do one točke kad se naglasak evolucije prebacuje sa biološke evolucije vrste, na mentalnu i duhovnu evoluciju individue koja se smatra posebnim izdankom te određene vrste. Drugi denzitet počinje pojavom samo-replicirajućih organizama koji se podvrgavaju biološkoj evoluciji. Preciznu liniju između drugog i trećeg denziteta teško je povući ali bi ona generalno odgovarala odvajanju suvremenog čovjeka od primata. Učenje se odvija u svim denzitetima a u drugom denzitetu ono se prvenstveno odnosi na razinu adaptacije jedne određene vrste na određenu ekološku sredinu. Na drugi denzitet se ne može gledati striktno u darvinijanskom smislu. Bitno je napomenuti da su granične linije između vrsta jasno definirane, ali da se tu pokazuju i određeni skokovi, kao i iznenadne formacije nekih vrsta za razliku od jedne lagane i dugotrajne tranzicije. U ezoteričnoj kulturi govori se o postojanju jedne nad-duše određenih životinjskih (i biljnih?!) vrsta, što može podrazumijevati nefizičku komponentu jedne životinjske (ili biljne?!) vrste. DNA bi tu definirala ili predstavljala fizičku reprezentaciju određene nad-duše, a njezino učenje bi fizički moglo biti predstavljeno uz pomoć biološke evolucije te DNA. Na ne-fizičkoj razini, nad-duša određene životinjske vrste kao jedna efikasna jedinka evolucije, poduzima učenje kroz kolektivnu sumu svih njenih inkarnacija kroz sve individue te vrste.

Kako kapacitet za učenje individualnih članova te vrste raste, kao što je, primjerice, slučaj kod nekih više razvijenijih životinja, fokus ili naglasak učenja može se prebaciti sa genetički prenošenog učenja cijele te vrste na ono što je naučeno od strane njenih individualnih pripadnika i uskladišteno u mozgu kao ‘otisak duše’ (soul-imprint’, prim. prev.) Tako taj otisak duše može postati individualan, i da se kao takav, više ne asimilira ili otapa u anonimnom ‘duševnom bazenu’ određene životinjske vrste. Tako individualni fragmenti nad-duše određene vrste mogu postati samo-svjesni i kao takvi sposobni su za prelazak u 3. denzitet.

Ovdje uzimamo u obzir mogućnost da se ti entiteti pojavljuju i kao ljudska bića tipa organskih portala (ili pre-adamični ljudi), u trećem denzitetu. (U nekim materijalima pojavljuje se podatak da su Nefili (Biblijski divovi op.a) također bića trećeg denziteta ali nisu ljudska bića u pravom smislu riječi, mada imaju humanoidne karakteristike.) Njihova dalja tranzicija prema 4D može se nastaviti samo u slučaju kad jedna takva individua ostvari, odnosno, zadobije individualnu dušu. Čini se da ostvarenje individualne duše nije vezano samo za refleksivnu samo-svjesnost i kognitivno i bihevioralno učenje.

Iz Ra Materijala:

Pitanje: Uzmimo u obzir onaj moment kada je jedan individualizirani entitet iz drugog denziteta spreman za tranziciju u treći. Bi li ta individualizirana jedinka bila ono što mi danas smatramo pod životinjom?

RA: Ja sam Ra. Postoje tri tipa entiteta iz drugog denziteta koji mogu postati ‘produhovljeni’, (enspirited, prim. prev.) da se tako izrazim. Prvi je životinja. One tu najviše dominiraju. Drugi je biljka, pogotovo one koje obrazuju takozvani zvučni vibracijski kompleks, “drveće”. (U vezi boljeg razumijevanja ovoga, trebalo bi pogledati knjigu K. Birda, «Tajni Život Biljaka»). Ti entiteti su sposobni da daju i primaju dovoljno ljubavi i tako se individualiziraju. Treći su minerali. U nekim slučajevima jedna određena lokacija/mjesto, kao vi to nazivate, može postati energizirana do individualnosti, kroz ljubav koju ona prima i daje u svojoj vezi sa nekim entitetom trećeg denziteta, koji se nalazi u vezi s njom. To je najmanje uobičajen vid tranzicije.

Pitanje: Kad se dogodi ta tranzicija iz drugog u treći denzitet, kako onda taj entitet, bilo da se tu radi o nekoj životinji, biljci ili mineralu, postane ‘produhovljen’?

RA: Ja sam Ra. Entiteti ne postaju produhovljeni. Oni postaju svjesni jedne inteligentne energije unutar svakog dijela, ćelije, ili atoma, kako vi to kažete, svog bića. Ta svjesnost podrazumijeva onu svjesnost koja je već dana. Iz beskonačnog dolaze svi denziteti. Ta samo-svjesnost dolazi iznutra, uz pomoć jednog katalizatora, kao razumijevanja određenih iskustava, kako bi mogli nazvati tu posebnu energiju, koja se iz atoma, ćelije ili svijesti kreće spiralno prema gore. Onda možda možete vidjeti da postoji jedno neizbježno privlačenje ka onome, što bi mogli nazvati, jednom samo-spoznajom do koje na kraju dolazi.

Iz Kasiopejskog materijala:

Odgovor: […] pazite: OPS orijentacija 3. denziteta uključuje i misao o “dominaciji” nad 2. denzitetom, a tu se radi o jednom prostom nastavku nagomilavanja energije uslijed približavanja vala… Neke od tih lekcija su zaista interesantne. Ukoliko vi pretpostavljate da je hvatanje i zarobljavanje onih koji su manjeg kapaciteta od vašeg – “dobra stvar”, zašto onda ne očekivati da će oni koji su većeg kapaciteta od vašeg, raditi to isto kada ste vi u pitanju?!? (….)  … Što ako netko sa drugog denziteta percipira stvari na osnovu njihove sličnosti, netko s trećeg denziteta percipira stvari na osnovu njihove različitosti, a oni sa 4. denziteta percipiraju stvari na osnovu njihove vlastite spojenosti/sjedinjenosti sa svima njima?

Pitanje: Postoji li neki način za komunikaciju sa kitovima ili delfinima? Možemo li mi naći neki način da prebrodimo različitosti i ostvarimo neku razumnu, inteligentnu komunikaciju s nekim kitom, delfinom ili slonom?

Odgovor: Vi ne morate konvertirati “s nekima” koji su na jednoj višom telepatskoj razini.

Pitanje: Delfini i kitovi komuniciraju telepatskim putem?

Odgovor: Da. Isto tako i psi i mačke i zmije itd. itd. Jedino su ljudi oni koji su savladali “superiorniju” vještinu verbalne komunikacije.

Dakle, da se vratimo na priču nakon ova dva primjera iz «Ra Materijala» odnosno «Kasiopejskih transkripata», prema terminologiji Gurdjieffa, drugi denzitet čine “jedno i dvo-moždana” bića. Ovi ‘mozgovi’ su također poznati i kao centar za kretanje i emocionalni centar. (Pogledaj tekst: Gnostika). Sva živa bića imaju centar za kretanje koji je adaptiran njihovoj vrsti i koji regulira njihove fizičke/fiziološke procese, što god to moglo podrazumijevati. Više životinjske vrste imaju i emocionalni centar. Oba ova centra imaju i svoju inteligenciju u svojim specifičnim domenama, ali još uvijek nemaju sposobnost za apstraktno razmišljanje. To je najznačajnije obilježje ‘tro-moždanih bića,’ koji prema Gurdjieffovom terminološkom sistemu podrazumijevaju bića trećeg denziteta i viša.

Treći denzitet – Prvi izbor: Biti okrenut sebi samome ili služiti drugima

U skali denziteta, ova razina odgovara onim živim bićima koja imaju određeni stupanj individualne svijesti i slobodne volje u skladu s tim, ako ništa, onda bar potencijalno. To bi impliciralo da bi jedno normalno biće 3. denziteta bilo jedan moralan entitet zajedno sa odgovornostima koja mu pripadaju. Dok se jedna životinja ponaša primarno u skladu sa tipičnim karakteristikama njene vrste, entitet trećeg denziteta bi trebao imati jednu refleksivnu samo-svjesnost i slobodnu volju, te tako i preuzimati odgovornost na sebe u smislu karme i evolucije duše.

Dok se lekcije 2. denziteta odnose na razvijanje jednog bića koje ima začetke individualnog karaktera i individualne inteligencije, nasuprot ponašanju koje mu je dirigirano od strane njegove vrste, lekcije trećeg denziteta odvode to još dalje i omogućavaju razvitak jedne individualizirane i stalne duše. Kako bi se osiguralo jedan katalizator za taj pravac razvoja, ljudska forma je fizički slabija i manje specifično adaptiranija od onih formi sa viših razina 2. denziteta. Također, verbalna komunikacija i potreba učenja jezika prvi put se pojavljuje u 3. denzitetu. Životinje se nalaze u većoj harmoniji sa njihovom prirodnom okolinom i imaju jasniju međusobnu komunikaciju unutar svoje vrste. Prema Kasiopejcima, više životinjske vrste imaju neku vrstu zajedničke svijesti koja funkcionira telepatski. Ukoliko takva (zajednička, telepatska) svijest postoji i kod ljudi, onda je ona slabija i manje pouzdana, tako da su ljudi s te strane više izolirani u odnosu jedan prema drugome. U drugu ruku, relativna fizička ranjivost ljudske forme čini kooperaciju potrebnijom nego što je to slučaj kod životinja, uopće. To onda stvara jednu evolucionarnu priliku za razvijanje individualne inteligencije.

Razvijanje sposobnosti individualnog razmišljanja i posebne ličnosti za vrijeme života u ljudskom društvu onda služi kao katalizator za razvijanje jedne individualizirane duše. To u principu, obuhvaća jedan izbor, baziran na slobodnoj volji, između služenja sebe samog ili služenja drugih, što predstavlja temeljni izbor evolucije duše.

To istovremeno podrazumijeva i jedno područje za ezoterični rad, te se tako ne smatra automatskom posljedicom same činjenice što je netko biće trećeg denziteta.

Gurdjieff označava čovjeka kao jedno ‘tro-moždano biće,’ nasuprot ‘dvo-moždanim bićima,’ za koje on smatra više životinjske vrste. Taj pojam se odnosi na čovjeka koji ima tri centra, – centar za kretanje, osjetilni centar i centar za razmišljanje, dok više životinje imaju samo centar za kretanje i osjetilni centar. Tako, prema Gurdjieffu, diferencijalni faktor predstavlja razvoj sposobnosti razmišljanja.

R. Steiner gleda na ovo pitanje malo drugačije. Prema njemu, životinje imaju fizičko, eterično i astralno tijelo, a čovjek ima isto to sa dodatkom jednog ‘Ja’. Dok više životinje imaju slične bazične emocije kao ljudi, ljudski oblik se odlikuje jednom više razvijenijom samo-svjesnošću ili samo-refleksijom. To čovjekovo ‘Ja’ predstavlja jedan više nego psihološki mehanizam samo-opservacije ili meta-kognicije. Prema Steineru, to je entitet koji se reinkarnira.

S druge strane, sa aspekta učenja 4-Put, na to ‘Ja’ se gleda kao na nešto što posjeduje samo jednu potencijalnu mogućnost koja se može ostvariti uz pomoć ezoteričnog rada. S tim u vezi, samo-svjesnost u psihološkom smislu je korisna, ali sama po sebi ona ne čini ono stalno ‘Ja’.

Problematika 3. denziteta nadalje se komplicira konceptom Adamičnog i Pre-adamičnog čovjeka, koji je također poznat kao organski portal. Prema istočnjačkoj gnostici i Kasiopejcima, čovjek ima tri stalna niža centra – motorni, emocionalni i intelektualni, ali on može ili ne može imati potencijal za ugnježđivanje jedne individualizirane duše u svoje ‘više centre’. Tako se tu na pre-adamičnog čovjeka gleda kao na jednu životinju koja ima ljudsko tijelo i intelekt. Kao takav, on predstavlja jednu kariku u lancu evolucije duše, od grupne duše, iz duhovnog bazena određene (životinjske) vrste iz drugog denziteta, prema njenoj individualizaciji u trećem denzitetu. Tako se može reći da je mjesto koje normalno zauzima duša kod pre-adamičnog čovjeka zaposjelo nešto što bi se moglo nazvati etničkom kolektivnom dušom ili kolektivnom dušom vrste. S tim u vezi, također, može se reći da pre-adamični čovjek oponaša funkcioniranje duše kod adamičnih ljudi (sa individualnom dušom) uz pomoć neke vrste apsorpcije i refleksije energije iz viših centara, koju oni primaju od adamičnih ljudi. Razlika između jednih i drugih nije očigledna, jer su obje vrste čovjeka, sa psihološke strane jednake. Razlika bi mogla biti samo u doživljavanju spiritualnog i transcendentalnog. Razlika ne mora biti ni u psi- (vidovnjačkoj) senzitivnosti jer takva osjetilnost također postoji u drugom denzitetu. Ona tamo može biti čak i jača i pouzdanija, nego u trećem.

Kao generalno pravilo, emocionalni sklop čovjeka biva sve više svjestan tokom njegovog napredovanja kroz treći denzitet. Bazična osjećanja, bol, zadovoljstvo, instinktivna ljubav ili mržnja prema nekome ili nečemu, teritorijalnost, stresne reakcije, seksualni nagon za parenjem, osjećaj za hijerarhiju, primitivno žaljenje za nekim ili nečim i slično, što se prenijelo iz drugog denziteta, i dalje nastavljaju egzistirati. Ti osjećaji i nagoni su automatski, a njihova šablona nastaje imprintacijom ili utiskivanjem. Međutim, oni su sada mekši i pogodniji za oblikovanje od strane čovjekovog ‘Ja’, nego što je to slučaj u životinjskoj formi. Prisustvo emocija ne treba se miješati sa razvojem duše. U drugu ruku, prema Moravjevu, što su emocije više rafinirane ili ‘inteligentnije’, kao što je to, primjerice, jedna altruistična ljubav, poštovanje svoje i tuđe slobodne volje, osjećanja za svetinje ili misterije, nagon ka potrazi za duhovnim, osjećaj osobnog integriteta i slično, to može predstavljati jedan most između nižeg i višeg. Tako se smatra da su to atributi individualne duše koja se formira. U drugu ruku, čini se da se jedna individualna duša može također formirati na bazi jedne duboko ukorijenjene potrebe za kontrolom, što bi odgovaralo jednoj OPS polarizaciji. U oba slučaja, individua izabire koje emocije će razvijati, a koje neće pokazivati.

Ovaj pojam dva različita tipa čovjeka nudi jedan detaljniji shematski prikaz učenja lekcija na temu individualizacije. Tek kad se dođe negdje pred kraj tih lekcija, ono što postaje relevantno je izbor između OPS i OPD polariteta, koji je baziran na slobodnoj volji date individue. Taj izbor, učinjen na jednom jasnom i svjesnom temelju, priprema čovjeka za prijelaz u sljedeći denzitet. Isto kao što širom životinjskog svijeta nalazimo primjere razvijenih temeljnih emocija i socijalne strukture, tako možemo reći i da se osnove jedne duhovno svjesne i bezuvjetne slobodne volje, razvijaju na krajnjem dijelu trećeg denziteta.

Četvrti denzitet – Naši anđeli i naši demoni, naše vile, sirene, gnomovi ….

To je koncept jedne vrste egzistencije između fizičkog i eteričnog. Dostizanje te oblasti postojanja ujedno podrazumijeva i cilj takozvanog ‘velikog posla’ alkemičara. Dostiže se procesom ascenzije/uskrsnuća, (termin u Hrvatskoj poznat i kao – Uzašašće) uz pomoć Vala ili via 5D kad se postigne odgovarajuća razina svijesti/svjesnosti. Nadalje, čini se da viši eheloni “kontrolnog sistema matrixa” operiraju upravo sa te razine egzistencije, tako da se ne smije ignorirati moguće postojanje te razine realnosti prilikom jednog dubljeg proučavanja same prirode našeg svijeta.

U ezoteričnoj literaturi postoji veoma malo podataka u vezi jedne središnje razine postojanja života između onoga što bi podrazumijevali pod ljudskim tipom i čisto bestjelesne egzistencije. Kozmologija 4. Puta primiče se prilično blizu ideji o bićima različitih denziteta uz pomoć dijagrama svih živih stvorenja. Tu bi kategorija anđela/planetarnih bića odgovarala 4. denzitetu, a kategorija arhanđela/solarnih bića – 6. denzitetu. Međutim, ti nazivi su prilično alegorični.

Mi ne raspolažemo matematičkim pojmovima koji bi mogli upravljati vremenom/prostorom na jednoj takvoj razini. Mi čak ne možemo znati s nekom apsolutnom sigurnošću može li stvarno jedna takva razina egzistencije istinski uopće postojati. Mnogi ljudi doživljavaju promijenjena stanja svijesti i percepcije koja su tipična za jednu takvu razinu, međutim, ti njihovi mistični doživljaji nisu konzistentni. Dakle, moramo priznati da ovdje pokušavamo nazrijeti obrise nečega što nismo u stanju potpuno opisati, niti smo u stanju opisati to ‘nešto’ bez nekih kontradiktornosti (što je, doduše, i logično s obzirom da nakon svog 3. denziteta ovdje zalazimo na jedan potpuno novi, apsolutno nepoznat teritorij op.a).

Postojanje takve jedne razine, indirektno, može se nazrijeti uz pomoć manifestacija NLO-a i svega ostalog što je vezano uz taj fenomen. Također, postoji mnogo mitova koji govore o stvorenjima koja obitavaju negdje između materije i duha. Svemu tome možemo dodati i mnoge druge anomalije kao što su one u vezi vremena, prolaska kroz čvrstu materiju, mjesta ili objekti koji su veći iznutra nego kad ih gledamo izvana i slično.

Prema Kasiopejskim i Ra transkriptima, tijekom evolucije svoje svijesti ljudi prelaze iz 3. denziteta u 4., slično kao što u školi prelazimo iz trećeg razreda u četvrti. Kad se uspješno savlada materija predviđena za 3. razred, stječemo uvjete da prijeđemo u četvrti.

(Nekoliko sugestija prevodioca i nekoliko natuknica autora s portala Skriveno, koji je preradio tekst za hrvatsku publiku: Ovdje na pojam Vala (koji se spominje i njegova uloga, smisao i sam pojam detaljno objašnjavaju na izvornoj web stranici s koje smo ovaj tekst preuzeli: quantumfuture.net  LINK http://quantumfuture.net/sr/denziteti.htm  LINK ) možemo gledati kao na ono posljednje ‘zvono’ na kraju školske godine kad je svakom učeniku, na osnovu njegovog pokazanog znanja, određeno je li stekao uvjete za prelazak u viši razred ili će morati ponavljati razred. Dakle, u trenutku nailaska Vala, oni učenici koji su spremni za viši razred naći će se tamo, dok će oni koji nisu – ostati gdje jesu kako bi ponovili razred dok njihovi kolege odlaze na iduću školsku godinu (ta «jedna školska godina», prema našoj percepciji vremena mogla bi trajati negdje oko 300 tisuća godina – konkretno, prema nekim spoznajama, bića s 4. denziteta postojanja poput Reptilske vrste koja prema autorima kao što su David Icke ili Zacharia Sitchin, vlada našim svijetom, ubrzo bi se trebala ponovno približiti Zemlji… Njihov matični planet Nibiru koji je sastavni dio Sunčevog sustava ali ima jednu specifičnu, elipsastu putanju, po toj logici je za njih još lani bio blizu Zemlje, a po našem vrijeme/prostor realitetu, Nibiru je bio blizu Zemlje zadnji put prije više tisuća godina… pouka je, ne promatrati sve isključivo kroz naše tri dimenzije i pet osjetila, jer postoji puno više toga nego što ljudi u svojoj aroganciji prihvaćaju kao jedino…. Zemlja je za mnoge još uvijek ravna ploča, to bi bila najbolja metafora, najbolji opis stvarnog stanja stvari op.a ). Dakle, pogrešno bi bilo gledati na pojam tog Vala kao na neku vrstu “spasa”, možda se tu radi samo o jednom prirodnom “zvonu” koje označava kraj školske godine i uz pomoć kojeg se odvija ‘transport’ u četvrti razred onih učenika koji su savladali gradivo koje je bilo predviđeno za treći razred?!? Ovdje bih preporučio još jedan tekst koji možete skinuti sa ovog linka na web stranici cassiopea.org jer postoje neke indikacije da bi u našem slučaju, situacija u vezi sa svim tim mogla biti ‘malo’ kompliciranija!? )

Glavni kriterij za to je ostvarivanje jednog konzistentnog ‘Ja’ koje se svjesno i stabilno može odlučiti za OPD ili OPS vrstu daljeg postojanja. To naravno podrazumijeva jednu određenu razinu znanja i inteligencije, pošto se bez toga ova dva polariteta ne mogu raspoznati niti pravilno razumjeti. (Zato stalno ističemo, spas je u znanju, a ignoriranje spoznaja je pogubno op.a)

S obzirom da su izvori informacija na ovu temu prilično oskudni, ovdje ćemo navesti neke od njih koje su nam stigle uz pomoć kanaliziranja:

Iz Ra Materijala:

Pitanje: Hvala vam. Možete li nam ukratko opisati uvjete koji vladaju u 4. denzitetu?

RA: Ja sam Ra. Kad razgovaramo o tome morate uzeti u obzir da ne postoje riječi koje točno mogu opisati četvrti denzitet. Možemo predstaviti ono što 4. denzitet nije, a samo približno ono što on jeste. Iznad četvrtog denziteta naša sposobnost opisivanja te stvari riječima postaje sve ograničenije, sve dok potpuno ne ostanemo bez riječi.

Ono što četvrti denzitet nije: on nije od riječi, ukoliko se za njih ne odlučimo. On nije od teških kemijskih vozila (u smislu tijela, prim. prev.) za kompleksne tjelesne aktivnosti. On nije od nedostatka harmonije unutar samog sebe. On nije od nedostatka harmonije unutar samih ljudi. On nije unutar granica mogućnosti za bilo kakvo narušavanje harmonije (ili uzrokovanje dis-harmonije prim. prev.).

Aproksimacije pozitivnih opisa: to je ravan bipedalnih (dvonožnih, prim. prev.) vozila koja su mnogo gušća i daleko punija života; to je jedna ravan gdje je netko svjestan svih misli drugih dijelova samog sebe (ili drugih ‘Ja’, prim. prev.); to je ravan gdje je neko svjestan vibracija u svojim ‘drugim Ja’; to je jedna ravan sažaljenja i razumijevanja patnje koja vlada u trećem denzitetu; to je ravan koja žudi, teži ka mudrosti ili svjetlosti; to je jedna ravan gdje su individualne razlike izražene, ali se one automatski harmoniziraju uz pomoć grupnog konsenzusa.

Kasiopejci:

Odgovor: Nije baš jednostavno… Zamislite da idete autom u New Mexico, a onda ga naglo “preskočite,” pa umjesto tamo, stignete u San Diego, ili… krenete po povrće u neku prodavaonicu u Santa Fe, i umjesto tamo, nađete se u Moskvi. (……) …  Sada pazite! Što ako netko iz drugog denziteta percipira stvari na osnovu njihove sličnosti. Netko iz 3. denziteta percipira stvari na osnovu njihove različitosti, a netko iz 4. denziteta percipira stvari na osnovu njihove vlastite sjedinjenosti (ili ‘zajedništva’, prim. prev.) sa svima njima? (…)

Pitanje: Imam još jedno pitanje. U jednoj travanjskoj seansi rekli ste: ‘četverodimenzionalno, četvtri denzitet, vidite li’? Znači, povezali ste četiri dimenzije sa četvrtim denzitetom. Meni nije poznato kako se 4. denzitet može matematički predstaviti, ali znam kako matematički predstaviti četiri dimenzije. To je bilo prvi put da ste povezali dimenziju sa denzitetom. Da li tu stvarno postoji neka veza?

Odgovor: Da, zato što se 4. denzitet doživljava u 4-ro dimenzionalnoj realnosti.

Pitanje: Kad govorimo o 4-dimenzionalnoj realnosti, je li to onaj tip 4-dimenzionalne realnosti koji je predstavljen u Kaluza-Klein teoriji?

Odgovor: Vizualni spektar.

Pitanje:  Znači li to da četvrta dimenzija nema nikakvu vezu s petom dimenzijom koja je predstavljena u Kaluza-Klein?

Odgovor: Da. Postoji jedna greška u tim teorijama koja je u vezi prizme. Što ti to govori?

Pitanje: U vezi prizme?! Vizualni spektar? Ne znam što bi mi to trebalo reći. Nikada nisam naišao ni na kakvu vezu svega toga sa prizmom. Ali, što je ta 4. dimenzija? Je li to jedna dodatna dimenzija izvan ove naše 3 – prostorne dimenzije, ili je to vremenska dimenzija?

Odgovor: Nema “Einsteinovog vremena.” To je jedna dodatna prostorna karakteristika. Pojam “dimenzija” je tu korišten samo da bi se jednostavnije prišlo uobičajenim karakteristikama kojima se opisuju tri dimenzije. Ta dodatna “dimenzija” dozvoljava nekome da simultano vizualizira prema vani i prema unutra

Pitanje: Kad govorite o toj 4. dimenziji, što je najbliži pojam tome od onih pojmova koji postoje u današnjoj fizici? Ne mogu pronaći ništa što bih mogao usporediti s tim. To nije teorija relativiteta, nije Einstein, nije u Kaluza-Klein…

Odgovor: Točno, zato što ni ne postoji neka hipoteza o tome.

(….)

U Kasiopejskim transkriptima i Ra Materijalu postoji mnogo više podataka u vezi denziteta i dimenzija. Ovdje možemo samo reći da se tu radi o jednom potpuno novom svijetu. Nešto slično onoj “zemlji čuda” u kojoj se našla Alisa kad je prošla kroz ogledalo.

Čini se da u kontekstu NLO otmica imamo i slučaj da se bića iz 3D mogu naći u uvjetima 4. denziteta. Samim tim oni ne postaju bića 4. denziteta. Denzitet u kome neko normalno obitava ovisi od razvojnog stupnja njegove svijesti.

Peti denzitet – Prestanak materijalnoga, dimenzija mudrosti

Ovaj pojam koristi se kako bi se označilo jedno nefizičko ili bestjelesno stanje postojanja u kojem borave individue koje se inkarniraju od prvog do četvrtog denziteta između svojih inkarnacija. Ta oblast je također poznata i kao – zona za reciklažu. Ra opisuje to kao prvi ne-fizički denzitet ili denzitet mudrosti. U tom denzitetu misli mogu stvarati realnost bez ikakvog ometanja od strane materijalnih ograničenja.

Ovdje trebamo razlikovati oblik boravka u 5. denzitetu između života, od pojma duše 5. denziteta, što podrazumijeva jednu individuu koja je “diplomirala” na 4. denzitetu, te tako izgubila potrebu za daljim inkarnacijama.

Ovo područje se također nalazi izvan domena naših direktnih saznanja. Tako možemo navesti samo neke uopćene naznake u vezi moguće prirode svega toga i usporediti ih sa nekim drugim materijalima na temu reinkarnacije i života nakon života. Inkarnacija u denzitet koji odgovara generalnoj razini razvoja jedne duše smatra se nečim što je neophodno za njezin napredak. Neke veoma bitne lekcije mogu se naučiti jedino uz pomoć inkarnacije. Ta teorija je prisutna u mnogim ezoteričnim učenjima.

Ra objašnjava da se doživljavanje sastoji od dva jednaka dijela, prostora/vremena i vremena/prostora. Prostor/vrijeme bi tu odgovaralo inkarniranom životu sa kretanjem u prostoru i bez kontrole nad vremenom. Vrijeme/prostor bi odgovaralo kontemplaciji, kada se individua nalazi između života, sa slobodnim kretanjem u vremenu, ali bez sposobnosti utjecanja na prostor, odnosno, bar kada su duše 3. denziteta u pitanju.

Steiner objašnjava stanje između života kao jedan astralni svijet koji je utemeljen na mislima, na isti način kao što je fizički svijet zasnovan na materiji. Vrijeme za inkarnirana bića teče prema naprijed, vrijeme za bića koja se nalaze između života ide u suprotnom smjeru, odnosno unatrag. Generalno govoreći, Steiner gleda na duh kao na nešto što upravlja ili vodi sadašnjost iz budućnosti, dok se materija kreće ka budućnosti iz prošlosti. Svaki trenutak u svijesti tako podrazumijeva jednu točku u kojoj se susreću te dvije struje. Steiner navodi detalje kako se u astralnom svijetu prošli životi sagledavaju kao u nekom ogledalu, gdje svaka individua može vidjeti sebe izvana, kroz oči svih onih s kojima je ona bila u nekoj interakciji.

Kasiopejci opisuju 5. denzitet kao jednu bezvremensku zonu. Tako je svako stanje između inkarnacija ISTOVREMENO sa svakim drugim takvim stanjem. Kontemplacija tako može biti momentalna ili beskrajno dugačka, ovisno o točki gledišta. Peti denzitet tako može predstavljati nešto kao jednu izložbenu dvoranu svega što bi moglo biti moguće ali pretvaranje u stvarnost tih mogućnosti za svrhu vlastitog učenja mora se «odraditi» u onom denzitetu koji je najpogodniji za određene lekcije.

Udaljenost između bića bila bi u tom slučaju pitanje obične misli, gdje se razdaljina mjeri sličnostima. Tako, neko biće koje je fragmentirano ili nestalno, odnosno, nije u skladu sa samim sobom, možda neće biti prepoznatljivo kao jedan poseban, karakterističan ili isti entitet. Znači, kada govorimo o jednoj linearnoj ili vremenskoj liniji inkarnacija, mjereći jednostavno sličnosti između svakog “među-inkarnativnog stanja”, onda bi ona koja su sukcesivna bila mnogo bliža jedni drugima od onih koja su odvojena, uslijed većih promjena kod duše.

Danas već postoji mnogo izvještaja na temu doživljaja za vrijeme takozvanog stanja bliske smrti. Jedna od zajedničkih karakteristika doživljaja ljudi koji su neko vrijeme bili klinički mrtvi je ta da su ti njihovi doživljaji uveliko bili u skladu s njihovim sistemom vjerovanja. U velikom broju slučajeva kršćani su se tako susretali s Isusom. Neke od zajedničkih karakteristika također predstavlja ulazak u svjetlost ili prolazak kroz jedan tunel.

Ovdje je moguće da mentalni sklop čovjeka doživljava oko sebe one koncepte koji su mu bliski ili poznati. Moguće je da se tu radi i o onome što Steiner objašnjava u smislu da znanje o nečemu približava nekoga onome što mu je poznato, gdje metričnost razdaljine može podrazumijevati jednu informativnu sličnost. Tako se netko nađe u društvu onih s kojima je živio. Postoje i neke indikacije da se ljudi uzastopno reinkarniraju zajednički ili “u timovima”. Stupanj duhovne kohezije ‘nakon’ svake inkarnacije mogao bi utjecati na to koliko će se posla, planiranja ili učenja odvijati u tom ‘periodu’ između života. Tako, u nekim slučajevima možemo imati čisto mehaničko odvijanje zakona karme, a u drugim, manje ili više elaborirane životne planove.

(Sugestija prevodioca: Dakle, ako ništa onda bar za svrhu vježbe ekspanzije naše sadašnje/ovdašnje svijesti, gledajući sa aspekta bezvremenosti 5. denziteta i prostorno-vremenske iluzije 3. denziteta, mi bi se istovremeno morali nalaziti i ovdje i tamo. Isto tako i ljudi koje poznajemo i svi ostali. S te strane moglo bi se objasniti zašto su mnoge od nas koji su doživljavali takozvana stanja bliske smrti, na “drugoj strani” dočekivale poznate im osobe od kojih su neke “još uvijek bile žive u 3D”. Isto tako, ne bi nas trebala iznenaditi mogućnost da neki aspekti nas samih već žive u 4D ili 6D. S te strane gledajući, ono što Kasiopejci rekoše: “Mi smo vi iz budućnosti” moglo bi stvarno (doslovno) biti točno, barem za neke od nas. Ako nastavimo kontemplaciju na ovu temu, onda si možemo postaviti pitanje – postoji li  mogućnost za komunikaciju s tim dijelovima nas iz “budućnosti”, imajući na umu da bi ono što mi podrazumijevamo “budućnošću” mogla biti nečija sadašnjost?! Na stranu to što se OPS entiteti sa jednog “međukata” trude ometati ovu vrstu komunikacije, ili nas kroz iste kanale zasipaju gomilama smeća; ili to što neki sa našeg kata, koje ja osobno smatram “dezinformatorima velikog kalibra” (kao što je npr. S. Swerdlov) osporavaju valjanost SVAKOG izvora tih informacija. Uostalom, jedna od 3D lekcija je i – vježbanje osobne razboritosti – a to svatko od nas mora činiti sami. Od te naše razboritosti sada, uveliko može ovisiti i to gdje ćemo završiti u našoj budućnosti. (I zato je znanje bitno, a ignoriranje može biti kobno, op.a sa Skriveno.com)

Šesti denzitet – Posljednja stepenica prije sjedinjenja s beskonačnim

Taj pojam je korišten od strane nekih kanaliziranih izvora (Kasiopejci, Ra) u smislu označavanja njihovog ‘nativrnog’ stanja bića. Prema istim izvorima, inspiracija za knjigu Donosioci Svitanja (Bringers of the Dawn, Barbara Marciniak) takođe potječe sa iste razine postojanja. Prema Kasiopejcima, većinu znakova u žitu su također dizajnirala i napravila bića 6. denziteta. Mnoge od takozvanih “lutalica” (‘wanderer’-a) su duše čiji je 6. denzitet njihova normalna postojbina i koje su se inkarnirale u ljudskom obliku kako bi ostvarile određenu misiju.

O 6. denzitetu ne možemo ništa konkretno reći, a da to istovremeno možemo i verificirati, međutim, pokušat ćemo to postaviti u određeni kontekst. Arhanđeli i ‘solarni svijet’ Gurdjieffove kozmologije mogli bi se lako odnositi upravo na šesti denzitet. Dijanetička i solarna bića Steinerove kozmologije također bi se mogla vezati za šesti denzitet. Apsolut II, Moravjeva, odnosno. ‘svijet svih zvijezda’ i ‘Isus Krist’, također bi mogli biti u određenoj vezi sa 6. denzitetom. Ove usporedbe, jasno, samo su aproksimativne i veoma je teško bez nekih kontradikcija opisati tu razinu.

Šesti denzitet ili 6D je razina ne-materijalne egzistencije gdje obitavaju duše koje su prerasle potrebu za inkarnacijom u bilo kojem denzitetu. Šesti denzitet je posljednja stepenica prije sjedinjenja sa Jednim ili Sedmim denzitetom, kojeg Moravjev naziva – Bog Otac, a Gurdjieff – Apsolutno Sunce.

Kao i sa 4D, tu također postoji jedan koncept individualnih entiteta koji obrazuju komplekse društvene memorije, odnosno, zajednice u kojima svi entiteti dijele jednu istu bazu podataka doživljaja, iskustava i razumijevanja. Tu bi se radilo o jednoj ezoteričnoj razini ljudskog razvoja gdje je razumijevanje ujedinjeno kroz prakticiranje objektivnosti.

Entiteti koji obitavaju na toj razini su OPD prirode, što je rezultat djelovanja prirodnih faktora. Ovo je jedan kompleksan pojam čije razumijevanje možda nije ni moguće na našoj razini. Sam pojam «orijentacije prema sebi» (OPS) u 6. denzitetu predstavljen je kao jedan koncept ali ne i u smislu individualnih entiteta. S točke gledišta 6. denziteta postoji određena razlika između koncepta i aktualnog stanja. Misao i realnost postaju nerazdvojivi tek u 7. denzitetu što je također izvan naše sposobnosti izražavanja. Čisti OPS se ne pojavljuje u obliku funkcionalnih entiteta nakon 4D, zbog njihove suštinske težnje za materijalnim i zbog subjektivizma koji kod njih dominira. Jedna veoma napredna OPS individua stiče jednu određenu vrstu ili količinu spiritualne mase koja na kraju ‘upija’ samu sebe, slično takozvanim crnim rupama u materijalnom svijetu. Ukoliko bi jedan takav entitet savladao svoju preokupaciju, odnosno, nagon za kontrolom drugih i postao objektivan, on onda ne bi bio više OPS entitet.

Entitet 6. denziteta živi u jednom svijetu od čistih misli ili svjetlosti i on/ona je svjetlosna forma bez nekog fiksnog tijela. Kasiopejci su jednom izjavili da ukoliko bi dva entiteta apsolutno pristupili «Svemu Što Jeste», oni bi onda postali jedno i razlika između njih bi se izgubila. U tom smislu, možemo reći da je sve Jedno, barem gledano s točke gledišta 6.denziteta, mada tu još uvijek postoji pojam individualnih entiteta. Tako, sam pojam objektivnosti usko je povezan sa konceptom života u sjedinjenosti sa sveprisutnim. Entitet koji vidi samo ono što želi vidjeti, u jednom takvom stanju ‘implodirao’ bi sam u sebi jer ne bi mogao podijeliti s drugima ništa osim svoje iluzije o samom sebi. To je upravo i razlog zašto na toj razini ne postoji funkcionalni oblik OPS-a. Da bi netko bio jedno sa svim što jeste, on ne može imati predrasude. Isto tako, biti bez predrasuda ne znači da netko ne može pripisivati određene vrijednosti određenim stvarima ili izabrati u čemu će i gdje sudjelovati, već upravo obratno. Moglo bi se čak reći da su objektivnost i lišavanje predrasuda preduvjeti za ostvarenje metafizičke slobodne volje. Čovjek ne može izabrati ukoliko on ne zna. Nadalje, on ne može ni znati ukoliko razmišlja po principu – “što je babi milo, to joj se i snilo”. (Wishful thinking)

O percepciji vremena ili prostora u 6D, također se veoma malo može reći. Možemo samo pretpostaviti da se događanja u fizičkim denzitetima odatle vide kao iz “ptičje perspektive,” zajedno sa različitim prošlostima i budućnostima, jednim pored drugih, umotanih kao u nekom klupku  ili kao niti koje predstavljaju različite mogućnosti. S točke gledišta Gurdjieffove kozmologije, može se reći da jedan entitet iz 6. denziteta vidi dimenzije linearnog vremena i vječnost, gledajući jednu ravan postojanja sa svim njezinim mogućim vremenskim linijama, kao s neke visine u trećoj dimenziji. Pojam vječnosti se u 4. Putu tumači kao jedna dimenzija koja je vertikalna u odnosu na linearno vrijeme i u sklopu svih mogućih vremenskih linija. U nekom smislu moglo bi se reći da doživljavanje u 6. denzitetu obuhvaća 6 dimenzija. Na kraju krajeva, to su samo neke aproksimativne vizualizacije. Generalno, izvori iz 6D govore tako kao da je prošlost u 3D jedna otvorena knjiga, a budućnost kao krošnja nekog drveta gdje svaka grana predstavlja jednu moguću varijantu budućnosti.

U tom smislu neki tvrde da vrijeme ne postoji u višim denzitetima mada to nikako ne treba previše doslovno shvaćati. Možda bi bilo ispravnije reći da se vrijeme tamo ne čini kao jedna jednosmjerna ulica u kojoj se većina stvari nalazi skrivena iza nekog ugla, kao što se to u većini slučajeva nama čini.

Kasiopejci, kad govore o sebi, često koriste izraz “mi smo vi iz budućnosti”. To možemo uzeti u kontekstu jedne od mogućih budućnosti gdje su neki od nas postali ti Kasiopejci. Međutim, postoje druga ljudska bića i budućnosti s kojima to nije slučaj, pa možda i prošlosti u kojima nije ni došlo do ostvarenja komunikacije s njima, pa tako se onda nije ni došlo do tih informacija. Tako bi taj proces uspostavljanja kontakta mogao predstavljati i uspostavljanje jedne veze između određenih linija iz prošlosti sa određenim linijama u budućnosti. U tom slučaju, određeni entiteti iz 6D bi iz ‘ptičje perspektive’ ostvarivali tako nešto sa sobom iz prošlosti. To bi u nekom smislu značilo da Kasiopejci stvaraju i izgrađuju sebe uz pomoć podučavanja i vođenja aspekata sebe ili svojih ‘Ja’ iz prošlosti. Međutim, ovakve metafore su nepotpune jer tu također jezično formuliramo linearnu uzročnost koja vjerojatno u takvom jednom kontekstu ne postoji, gledajući iz 6D perspektive.

Iz Ra Materijala:

Ra: «U vezi sa denzitetima, Sunce kao nebesko tijelo može fizički djelovati, činiti se kao jedno ogromno tijelo sazdano od mase plinovitih elemenata koji prolaze kroz jedan proces fuzije i koji pri tome zrače toplinu i svjetlost. Metafizički, značaj Sunca za denzitete od 4. do 7. je u skladu sa razvojnim sposobnostima entiteta koji ih nastanjuju da shvate životno stvaranje i ko-entitet, ili drugo-Ja, prirodu tog sunčevog tijela. Tako, Sunce mogu posjećivati i nastanjivati oni iz 6. denziteta koji obitavaju u vremenu/prostoru, a ono može biti i djelomično stvarano, iz jednog momenta u drugi, tijekom procesa evolucije entiteta 6. denziteta. (….) U tom denzitetu, neki entiteti, čiji način reprodukcije je fuzija, mogu se odlučiti da dožive taj dio iskustva u smislu postojanja kao sunčevo tijelo. Tako, dio svjetlosti koju vi primate možete zamisliti i kao jedan izdanak stvaralačkog izražaja ljubavi 6. denziteta». (fascinantno, op.a!)

(Autorska napomena: Ukoliko uzmemo u obzir da mi nismo u stanju objektivno vidjeti, odnosno, interpretirati ni ono što se zbiva na ovom našem denzitetu/razini postojanja, nego da u većini slučajeva smatramo svoje osobne iluzije objektivnom realnošću, onda možemo bar pokušati zamisliti koliko je nezahvalno pokušavati opisati druge razine postojanja, pogotovo one koji su viši od ovog našeg)

Izvor: Quantumfuture.net (preradio Ante Pancirov)

Sedmi denzitet – Ne možemo niti zamisliti što je to sedmi denzitet, što je Bog, Univerzum, Nirvana…. SVE

SVE što jest, odnosno «Primarna Kreacija». Neko ga zovu Bog ili tako nešto, ali mi svi smo dijelovi 7. denziteta. Činimo ga kao djelići ukupne kreacije. Zato kad govorimo o Stvoritelju nekome… mislim da je to odgovor. Dakle SVE… ukupno… ma teško je to sad i zamisliti uopće. Tu ide energija duše koja je kompletirala svoj cjelokupni ciklus i naučila sve moguće lekcije koje postoje…

Kada se svi sjedinimo sačinjavamo 7. denzitet koji se vjerojatno opet manifestira kao prvi preko nekog vjerojatno prirodnog zakona univerzuma. I tako je sve u svemiru ciklus.

Napomena: denziteti 1 – 3 koegzistiraju zajedno u jednom te istom realitetu. 4. denzitet je viša vibracijska frekvencija od 3., pa zbog toga postoji u drugačijem realitetu ili dimenziji. Trenutno se približavamo valu koji nas dijeli od 4. denziteta tako da se u trenutku prolaza vala stapaju realiteti i dimenzije dva različita denziteta. Kao rezultat približavanja vala, mnogi ljudi ( i ostali ) će osjetiti pojave tzv. “bleedthrough”-a, “otvora” među denzitetima i realitetima, tako da će se ponekad realiteti preklapati sve dok se ne desi finalno stapanje uslijed prolaska vala. Mnogi su to već počeli osjećati, a bilo je i slučajeva kada su neki entiteti “slučajno” prošli kroz vremensko/prostorne prozore i tako se našli u našem 3. denzitetu. Neki su i umrli ( ljudi našli su razne čudne stvorove koji su se jako brzo raspadali i nisu ličili ni na jednu životinju ). Ponekad se dese neke stvari koje nemaju nikakve logike gledajući na naše poglede vremena i prostora, te nemaju nikakve podloge koju bi današnja fizika 3. denziteta mogla objasniti. Fizika u 4. denzitetu je sasvim drugačija. No, nećemo sada o tome… (Val-znanje.com)

(pa nećemo ni pokušavati …)

 

 

Jedan komentar na članak:“DENZITETI – Kozmička podjela svih razina svijesti, od kamena do Boga”

  1. avatar
    igor says:

    OPD osoba je vrlo rijedak primjerak.
    Dakle svi vi kao i autor ovog teksta, ljudi koji se bave duhovnošću, pa dalje Mooji, Echart tolle….sve su to OPS osobe. Biti OPD osoba je visoka razina svijesti koja danas gotovo da i ne egzistira na zemlji. Budha i Isus su bili OPD osobe.

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>